รพ.ศิริราชร่วมเอฟบีทีเปิดฟิตเนสเซ็นเตอร์มูลค่า 17 ล้านบาท

รพ.ศิริราชร่วมเอฟบีทีเปิดฟิตเนสเซ็นเตอร์มูลค่า 17 ล้านบาท

รพ.ศิริราชร่วมเอฟบีทีเปิดฟิตเนสเซ็นเตอร์มูลค่า 17 ล้านบาท

 

รพ.ศิริราชร่วมเอฟบีทีเปิดฟิตเนสเซ็นเตอร์มูลค่า 17 ล้านบาท

รพ.ศิริราชร่วมกับเอฟบีที ทำพิธีเปิด “ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Siriraj Fitness Center)” ที่อาคารหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ ชั้น 11 รพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิด “ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Siriraj Fitness Center)” ที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ, กมล โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, ปวีณา โชคไพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, บุญชัย อัศวกุล ประธานมูลนิธิตงฮั้งการแพทย์, ชัยวุฒิ เล็กศรีสกุล นายกสมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย, พรเทพ เห็นศิริกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย, เดชา คุปตุ์ถาวรฤกษ์ นายกสมาคมซุ่นอี้แห่งประเทศไทย, ฐิติมา อินทรปาณ,วิบูลย์ ทวีรุจจนะ ร่วมเปิดงานด้วย ที่อาคารหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ ชั้น 11 รพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ อันจะทำให้เกิดการกระตุ้น ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการรณรงค์ให้มีการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งได้ปรับปรุง “ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Siriraj Fitness Center)” ให้มีสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกพรั่งพร้อมตัวยอุปกรณ์ออกกำลังายที่ได้มาตรฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้ฝึกสอนดูแลให้คำแนะนำการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนมีผู้ฝึกส่วนบุคล (Personal Trainer) บริการแก่สมาชิก นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้รักสุขภาพทั่วไปได้มาใช้บริการออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

ขอบคุณข่าวสารจาก : https://www.siamsport.co.th/

ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://gambleonlineforrealmoneyusa.com/